Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin udostępniania wyników przez Komisję Egzaminacyjną - 3 lipca 2023r.  (przez serwis internetowy po zalogowaniu się indywidualnym loginem i hasłem otrzymanym wraz ze świadectwem w dniu 23 czerwca 2023r. )

Termin wydania zaświadczeń Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 6 lipca 2023r. w godzinach 10:00 - 11:00. Zapraszamy do sekretariatu Szkoły 707.