Kalendarz roku szkolnego

1 września 2021r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna 

14-19 kwietnia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

31 stycznia-14 luty 2022r.

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

 • j. polski: 24 maja 2022r.
 • matematyka: 25 maja 2022r.
 • j. obcy: 26 maja 2022r.

24 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne bądź wyznaczone przez dyrektora

 • 1 listopada 2021r.
 • 11 listopada 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 6 stycznia 2022r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 1-3 maja 2022r.
 • 16-17 czerwca 2022r.


Harmonogram klasyfikacji II półrocze 2021/2022

 • 28.04.2022r. godz.15:00 - wystawienie ocen proponowanych niedostatecznych;
 • 09.05.2022r. - wystawienie ocen proponowanych;
 • 10.06.2022r. godz.15:00 - wystawienie ocen II półrocze;
 • 13.06.2022r. godz. 12:00 – składanie podań o egzamin weryfikujący;
 • 14.06.2022r. godz.8:00 – egzamin weryfikujący;
 • 15.06.2022r. godz.15:15 – rada klasyfikacyjna