Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna 

28 marca - 2 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15 - 28 stycznia  2024r.

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

 • j. polski: 14 maja 2024r.
 • matematyka: 15 maja 2024r.
 • j. obcy: 16 maja 2024r.

21 czerwca 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne bądź wyznaczone przez dyrektora

 • 1 listopada 2023r.
 • 11 listopada 2023r.
 • 6 stycznia 2024r.
 • 29 kwietnia - 3 maja 2024r.
 • 30-31 maja 2024r.


Harmonogram klasyfikacji II półrocze 2023/2024

 • 15.04.2024r. - wystawienie niedostatecznych ocen proponowanych;
 • 6.05.2024r.  godz. 15:00 - wystawienie ocen  proponowanych;
 • 7.06.2024r. - wystawienie ocen rocznych;
 • 10.06.2024r. do godz. 12:00 - składanie wniosków w sekretariacie o egzamin weryfikujący – dokument składa osobiście rodzic dziecka w formie podania;  
 • 11.06.2024r. godz. 8:00 - egzamin weryfikujący;
 • 13.06.2024r. - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 • 21.06.2024r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zebrania z rodzicami:

 • 04.04.2024r. - bieżące wyniki w nauce; wycieczki klasowe;  przekazanie umów o kształcenie na rok 2024/2025; wprowadzenie klasy III do II etapu edukacji.
 • 09.05.2024r. - oceny roczne proponowane, sprawy bieżące.