Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna 

6-11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-24 lutego 2023r.

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

 • j. polski: 23 maja 2023r.
 • matematyka: 24 maja 2023r.
 • j. obcy: 25 maja 2023r.

23 czerwca 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne bądź wyznaczone przez dyrektora

 • 1 listopada 2022r.
 • 31 października 2022r.
 • 11 listopada 2022r.
 • 6 stycznia 2023r.
 • 1-3 maja 2023r.
 • 8-9 czerwca 2023r.


Harmonogram klasyfikacji II półrocze 2022/2023

 • 21.04.2023r. - wystawienie niedostatecznych ocen proponowanych;
 • 05.05.2023r.  godz. 15:00 - wystawienie ocen rocznych proponowanych;
 • 07.06.2023r. - wystawienie ocen rocznych;
 • 12.06.2023r. do godz. 12:00 - składanie wniosków w sekretariacie o egzamin weryfikujący – dokument składa osobiście rodzic dziecka w formie podania;  
 • 13.06.2023r. godz. 8:00 - egzamin weryfikujący;
 • 16.06.2023r. - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.