Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna 

28 marca - 2 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15 - 28 stycznia  2024r.

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

 • j. polski: 14 maja 2024r.
 • matematyka: 15 maja 2024r.
 • j. obcy: 16 maja 2024r.

21 czerwca 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne bądź wyznaczone przez dyrektora

 • 1 listopada 2023r.
 • 11 listopada 2023r.
 • 6 stycznia 2024r.
 • 29 kwietnia - 3 maja 2024r.
 • 30-31 maja 2024r.


Harmonogram klasyfikacji I półrocze 2023/2024

 • 9.11.2023r. - wystawienie niedostatecznych ocen proponowanych;
 • 23.11.2023r.  godz. 15:00 - wystawienie ocen  proponowanych;
 • 21.12.2023r. - wystawienie ocen półrocznych;
 • 2.01.2024r. do godz. 12:00 - składanie wniosków w sekretariacie o egzamin weryfikujący – dokument składa osobiście rodzic dziecka w formie podania;  
 • 3.01.2024r. godz. 8:00 - egzamin weryfikujący;
 • 4.01.2024r. - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 • od 2 stycznia 2024r. oceny bieżące wpisywane są na II półrocze.