Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna 

6-11 kwietnia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-24 lutego 2023r.

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

 • j. polski: 23 maja 2023r.
 • matematyka: 24 maja 2023r.
 • j. obcy: 25 maja 2023r.

23 czerwca 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne bądź wyznaczone przez dyrektora

 • 1 listopada 2022r.
 • 31 października 2022r.
 • 11 listopada 2022r.
 • 6 stycznia 2023r.
 • 1-3 maja 2023r.
 • 8-9 czerwca 2023r.


Harmonogram klasyfikacji I półrocze 2022/2023

 • 12.12.2002r. godz. 10:00 - wystawienie ocen proponowanych niedostatecznych;
 • 2.01.2023r. godz. 15:00 - wystawienie ocen proponowanych;
 • 30.01.2023r. godz.15:00 - wystawienie ocen półrocznych;
 • 31.01.2023r. do godz. 12:00 – składanie podań o egzamin weryfikujący (podanie w formie pisemnej złożone osobiście  w sekretariacie przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka;
 • 1.02.2023r.  godz.8:00 – egzamin weryfikujący;
 • 2.02.2023r.  godz.15:15 – rada klasyfikacyjna