Wyniki

System działań podejmowanych w Szkole 707 i charakter jej pracy,  jest cyklicznie poddawany analizom na podstawie egzaminów zewnętrznych. Do roku 2016 był to sprawdzian szóstoklasisty, od roku 2019 jest to egzamin ósmoklasisty. Ponadto, Szkoła 707 systematycznie uczestniczy w sesjach egzaminacyjnych pozwalających naszym uczniom uzyskać certyfikaty językowe Cambridge na różnych poziomach zaawansowania.

Zestawienie wyników osiąganych przez uczniów Szkoły 707 w sprawdzianach szóstoklasisty:

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły 707 uzyskali następujące wyniki w czasie Ogólnopolskiego Sprawdzianu po klasie szóstej:

 • w zakresie języka polskiego uczniowie w całym kraju i w województwie dolnośląskim uzyskali 73% punktów, w Szkole 707 uczniowie uzyskali 90% punktów;
 • w zakresie języka angielskiego uczniowie w całym kraju  i w województwie dolnośląskim uzyskali 78% punktów, a w Szkole 707 99% punktów;
 • ogółem w kraju uczniowie uzyskali 71% punktów, w województwie dolnośląskim 66%, a w Szkole 707 93% punktów.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Szkoły 707 uzyskali następujące wyniki w czasie Ogólnopolskiego Sprawdzianu po klasie szóstej:

 • w zakresie języka polskiego uczniowie w całym kraju uzyskali 71% punktów,  w województwie dolnośląskim 70% punktów, a w Szkole 707 uczniowie uzyskali 79% punktów;
 • w zakresie matematyki uczniowie w całym kraju uzyskali 54% punktów, w województwie dolnośląskim 53%, a w Szkole 707 64% punktów;
 • w zakresie języka angielskiego uczniowie w całym kraju  uzyskali 71% punktów,  w województwie dolnośląskim 72% punktów, a w Szkole 707 92% punktów;
 • ogółem w kraju uczniowie uzyskali 65% punktów, w województwie dolnośląskim 62%, a w Szkole 707 72% punktów.

Zestawienie wyników przez uczniów Szkoły 707 w egzaminach ósmoklasisty 2018/2019:

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły 707 uzyskali następujące wyniki w czasie Egzaminu Ósmoklasisty:

 • w zakresie języka polskiego uczniowie w całym kraju uzyskali 63% punktów,  w województwie dolnośląskim 61% punktów, a w Szkole 707 uczniowie uzyskali 88% punktów;
 • w zakresie matematyki uczniowie w całym kraju uzyskali 45% punktów, w województwie dolnośląskim 46%, a w Szkole 707 76% punktów;
 • w zakresie języka angielskiego uczniowie w całym kraju  uzyskali 59% punktów,  w województwie dolnośląskim 60% punktów, a w Szkole 707 96% punktów.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły 707 uzyskali następujące wyniki w czasie Egzaminu Ósmoklasisty:

 • w zakresie języka polskiego uczniowie w całym kraju i w województwie dolnośląskim uzyskali 59% punktów, a w Szkole 707 uczniowie uzyskali 73% punktów;
 • w zakresie matematyki uczniowie w całym kraju uzyskali 46% punktów, w województwie dolnośląskim 45%, a w Szkole 707 63% punktów;
 • w zakresie języka angielskiego uczniowie w całym kraju  uzyskali 55% punktów,  w województwie dolnośląskim 54% punktów, a w Szkole 707 82% punktów.

 


W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Szkoły 707 uzyskali następujące wyniki w czasie Egzaminu Ósmoklasisty:

 • w zakresie języka polskiego uczniowie w całym kraju uzyskali 60% punktów,  w województwie dolnośląskim 58% punktów, a w Szkole 707 uczniowie uzyskali 66% punktów;
 • w zakresie matematyki uczniowie w całym kraju uzyskali 44% punktów, w województwie dolnośląskim 45%, a w Szkole 707 67% punktów;
 • w zakresie języków obcych uczniowie w całym kraju  uzyskali 66% punktów,  w województwie dolnośląskim także 66% punktów, a w Szkole 707 95% punktów.

wyniki 2020 2021