Deklaracja dostępności Niepublicznej Szkoły Podstawowowej w Karpaczu, Szkoła 707

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowowej w Karpaczu, Szkoła 707.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oliwer Trapp.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 883 358 149

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu - Marzena Burnos-Gąszczyk
 • Adres: Centrum Medyczne Karpacz SA
  ul. Myśliwska 13
  58-540 Karpacz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 883 358 121

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły 707 przy ul. Myśliwskiej 15c  można dojechać autobusem PKS Tours. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 1 km. Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowowej w Karpaczu, Szkoła 707 przy ul. Myśliwskiej 15c

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Myśliwskiej – wejście główne oraz wejście przez salę gimnastyczną.
 • Do wejścia nie  prowadzą  schody – obie drogi są dostępne dla osób niepełnosprawnych, choć przy wejściu od strony sali gimnastycznej znajduje się jeden wysoki stopień.
 • 78% pomieszczeń znajduje się na parterze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia  na parterze.
 • Budynek  posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych, znajdującą się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 883 358 140.
 • Osoby uprawnione - klienci Szkoły w celu załatwienia sprawy w szkole nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.