Certyfikaty


Certyfikat wydany przez British Council Polska potwierdzający, że w roku szkolnym 2012/2013 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707 realizowała działania w ramach przygotowania i przeprowadzenia procedury pozyskania certyfikatów językowych Cambridge w ramach projektu Addvantage.

 

wiarygodna szkola

Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły 2014/2015” z dnia 25.09.2015r. potwierdzający, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707 uczestnicząc w programie „Wiarygodna Szkoła” spełnia warunki określone w Regulaminie, i jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.

 

Certyfikat z 2018r., nadający Szkole 707 tytuł Centrum Egzaminacyjnego przygotowującego kandydatów do anglojęzycznych egzaminów językowych Cambridge.

 

Certyfikat International School Award (z dnia 2 października 2014r.) na poziomie „Foundation”, przyznany na podstawie wprowadzanych do programów nauczania zagadnień międzykulturowych i rozwijaniem współpracy ze szkołami w innych krajach.

 

Złoty Certyfikat Bezpieczeństwa z 2017r. nadany przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze oraz Straż Miejską w Karpaczu za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczna przestrzeń szkolna”.