Płatności


Opłaty za szkołę

Wpłaty za szkołę prosimy dokonywać na numer konta :

Santander Bank Polska: 23 1090 1926 0000 0005 1410 6219
z dopiskiem: Szkoła 707 czesne za miesiąc ....,  imię i nazwisko ucznia.


Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w I półroczu 2022/2023r.
Wynosi ona 350,00 zł za dziecko.
Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie gotówką w sekretariacie Szkoły do dnia 30.09.2022r.