Płatności


Opłaty za szkołę

Wpłaty za szkołę prosimy dokonywać na numer konta :

Santander Bank Polska: 23 1090 1926 0000 0005 1410 6219
z dopiskiem: Szkoła 707 czesne za miesiąc ....,  imię i nazwisko ucznia.


Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w II półroczu 2021/2022r.
Wynosi ona 320,00 zł za dziecko.
Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie gotówką w sekretariacie Szkoły do dnia 25.03.2022r.