Płatności


Opłaty za szkołę

Wpłaty za szkołę prosimy dokonywać na numer konta :

Santander Bank Polska: 23 1090 1926 0000 0005 1410 6219
z dopiskiem: Szkoła 707 czesne za miesiąc ....,  imię i nazwisko ucznia.

Przypominamy, że od 1 września 2023r. zmianie ulega wysokość czesnego. Prosimy o aktualizację wpłat.


Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w I półroczu 2023/2024r.
Wynosi ona 400,00 zł za dziecko.
Wpłat można dokonać jednorazowo (do 15 września 2023), bądź w dwóch częściach: 200,00 do 15 września 2023r.  oraz 200,00 do 15 października 2023r.
Wpłat można dokonać wyłącznie gotówką w sekretariacie szkoły.