Plan lekcji

Rok szkolny: 2023/2024

Klasa 1a

Poniedziałek

1.edu.wczes.  2.edu.wczes. 3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.j.angielski.  6.wf.  7.wf.

Wtorek

1.j. niemiecki.  2.j.angielski.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.edu.wczes. 7.edu.wczes.

Środa

1.wf.  2.j.angielski.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.j. niemiecki.   6.edu.wczes. 7.edu.wczes.

Czwartek

1.j. angielski.  2.religia/opieka  3.edu.wczes.  4.j.angielski. 5.edu.wczes.  6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.edu.wczes. 2.edu.wczes.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes. 6.j. angielski.  7.edu.wczes.

Klasa 2a

Poniedziałek

1.j. angielski.  2.j. angielski.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes. 5.edu.wczes. 6.edu.wczes. 7. edu.wczes.

Wtorek

1.j.angielski.  2.wf  3.edu.wczes. 4.edu.wczes. 5. kółkomatematyczne/lingwistyczne. 6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Środa

1.edu.wczes. 2.edu.wczes. 3.edu.wczes. 4 w-f.  5. w-f.  6. j. niemiecki. 7. j. angielski.

Czwartek

1.j.angielski.  2.j.niemiecki.  3.religia/etyka/opieka 4.edu.wczes.  5.edu.wczes. 6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.j. angielski 2.edu.wczes. 3.edu.wczes. 4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.edu.wczes.  7.edu.wczes

Klasa 3a

Poniedziałek

1.edu.wczes.  2.edu.wczes. 3.j.angielski. 4.edu.wczes. 5.edu.wczes. 6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Wtorek

1.edu.wczes. 2.edu.wczes.. 3.j.angielski. 4.edu.wczes. 5.kółko mtematyczne/lingwistyczne  6.w-f.  7.w-f.

Środa

1.edu.wczes. 2.edu.wczes. 3.w-f. 4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.j.angielski. 7.j. angielski.

Czwartek

1. edu.wczes. 2.edu.wczes. 3.j. angielski.  4.edu.wczes. 5.j.niemiecki.  6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.j. angielski  2.j.niemiecki. 3.religia / opieka  4.edu.wczes.  5.edu.wczes. 6.edu.wczes. 7.edu.wczes.

Klasa 4

Poniedziałek

1.w-f  2.matematyka  3.j.angielski 4.j.angielski - konwersacje 5.j.polski 6.j.polski  7.edukacja inter.

Wtorek

1.w-f  2.j.polski  3.koło j.polski  4.matematyka  5.j.niemiecki 6.techniki uczenia się  7.przyroda

Środa

1.j.polski  2.j. niemiecki - konwersacje  3. matematyka  4.j.angielski  5. technika  6.informatyka 7. godz.wychowawcza

Czwartek

1.przyroda  2.j.angielski  3.j.polski  4. religia / opieka 5. muzyka  6.matematyka  7.plastyka

Piątek

1.matematyka  2.historia  3.koło matematyczne  4.w-f  5. w-f  6.j.angielski  7.j.niemiecki

Klasa 5

Poniedziałek

1.matematyka 2. j. niemiecki - konwersacje  3. j. polski 4.w-f / j. niemiecki 5.w-f/ edukacja inter.  6.historia  7. k. matematyczne

Wtorek

1.j. polski  2. religia/j. niemiecki  3. etyka/techniki uczenia się  4.w-f / j. niemiecki 5.w-f / edukacja inter.   6.j. angielski  7.j.angielski - konwersacje

Środa

1. w-f  2.j.polski 3.j. angielski  4.j. niemiecki/informatyka  5.matematyka 6.k.polonistyczne  7.technika

Czwartek

1.biologia  2.geografia  3. informatyka/j. niemiecki  4.plastyka  5.matematyka  6. muzyka 7. j. polski

Piątek

1.historia 2.matematyka 3.wf  4.j. angielski  5. j. polski  6.godz.wychowawcza  7.j. angielski

Klasa 6

Poniedziałek

1.j. niemiecki  2.w-f 3. matematyka  4.j. angielski  5.historia  6. edukacja inter. 7. j. polski

Wtorek

1.geografia  2.matematyka 3.biologia 4.religia/op/P  5.j. polski  6.k.polonistyczne  7.historia

Środa

1.j. angielski  2.w-f  3.w-f  4.j. polski  5.j. angielski - konwersacje 6.godz.wychowawcza 7. matematyka

Czwartek

1.matematyka  2.plastyka  3.muzyka  4.technika  5.informatyka 6. j.polski  7.k.matematyczne

Piątek

1.techniki uczenia się/P  2.w-f  3.j. angielski  4.j. niemiecki  5. j. angielski  6.j. niemiecki -konwersacje  7. j. polski

Klasa 7

Poniedziałek

1.j. polski  2.j. angielski  3.wf  4.matematyka  5.j. niemiecki  6.historia  7.muzyka

Wtorek

1.chemia  2.geografia  3.matematyka  4.j. polski  5.historia  6.biologia  7.j. niemiecki

Środa 

1.j. angielski  2.matematyka  3.religia/ P  4.FCE  5. j. polski  6.w-f  7.w-f

Czwartek

1.plastyka  2. chemia  3.geografia  4.biologia  5.j. polski  6. fizyka  7.informatyka

Piątek

1.wf  2.j.angielski  3.j.angielski 4.j. polski   5.godz. wychowawcza  6.fizyka  7.matematyka

Klasa 8

Poniedziałek

1.j. angielski  2.j.polski  3. w-f  4.j. polski E  5.matematyka  6.WOS  7.historia

Wtorek

1.WOS  2. biologia  3.geografia 4.j.angielski  5. chemia  6.historia  7.j.polski

Środa

1.j. niemiecki 2. EDB 3.godz.wychowawcza  4. matematyka 5. j.angielski  6. w-f  7.w-f

Czwartek

1. j.polski 2.matematyka  3.chemia  4.j.polski  5. j.angielski  6.informatyka 7. fizyka

Piątek

1.w-f  2. religia  3.j. niemiecki  4.matematyka  5.matematyka E  6.j.polski  7.fizyka