Plan lekcji

Rok szkolny: 2022/2023

Klasa 1a

Poniedziałek

1.j. angielski.  2.edu.wczes 3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.wf.  7.wf.

Wtorek

1.j. niemiecki  2.edu.wczes.  3.edu.wczes.  4.religia/etyka.  5.j.angielski  6.edu.wczes. 7.edu.wczes.

Środa

1.edu.wczes.  2.edu.wczes.  3.wf.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.j. angielski.  7.edu.wczes.

Czwartek

1.j. angielski.  2.j. angielski.  3.j. niemiecki.  4.edu.wczes. 5.edu.wczes.  6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.edu.wczes 2.edu.wczes  3.edu.wczesi  4.edu.wczes.  5.j. angielski.  6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Klasa 2a

Poniedziałek

1.j. angielski.  2.edu.wczes.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes. 5.edu.wczes. 6.edu.wczes. 7. edu.wczes.

Wtorek

1.religia.  2.wf  3.j. angielski.  4.kółko matematyczne / kółko lingwistyczne  5. edu.wczes.  6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Środa

1.j. angielski  2.edu.wczes.  3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.wf. 7.wf

Czwartek

1.edu.wczes.  2.edu.wczes. 3.j.angielski  4.edu.wczes.  5.j. niemiecki.  6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.j. angielski 2.j.niemiecki  3.j. angielski  4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.edu.wczes.  7.edu.wczes

Klasa 3a

Poniedziałek

1.edu.wczes.  2.edu.wczes. 3.edu.wczes.  4.edu.wczes. 5.j.angielski  6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Wtorek

1.j. angielski.  2.j. angielski. 3.edu.wczes. 4.k. mat / ling. 5.edu.wczes.  6.edu.wczes.  7.edu.wczes.

Środa

1.j. niemiecki.  2.wf  3.edu.wczes. 4.edu.wczes.  5.edu.wczes.  6.edu.wczes.  7.j. angielski.

Czwartek

1. edu.wczes  2.j. angielski.  3.j. niemiecki.  4.edu.wczes. 5.edu.wczes.  6.warsztaty  7.warsztaty

Piątek

1.j. angielski  2.religia  3.edu.wczes.  4.edu.wczes.  5.edu.wczes. 6.w-f  7.w-f

Klasa 4

Poniedziałek

1.w-f  2.j. angielski  3.j.angielski- konwersacje  4.k. polonistyczne 5.j. niemiecki - konwersacje  6.matematyka  7.j.polski

Wtorek

1.j.polski  2.techniki uczenia się / etyka 3.religia  4.przyroda  5.matematyka 6.wf / j. niemiecki  7.wf / edukacja inter.

Środa

1.j.polski  2.wf / edukacja inter.  3.wf / j. niemiecki  4.j.angielski  5. informatyka / j. niemiecki  6.muzyka 7.matematyka

Czwartek

1.j.polski  2.przyroda  3.matematyka  4. informatyka / j. niemiecki  5.j. angielski  6.plastyka  7.technika

Piątek

1.j.polski  2.wf  3.matematyka  4.k. matematyczne  5.historia  6. j. angielski  7.godz. wychowawcza

Klasa 5

Poniedziałek

1.j.polski 2.wf  3matematyka 4.j. niemiecki 5.k. matematyczne  6.j. angielski  7.godz. wychowawcza

Wtorek

1.matematyka.  2. geografia  3.wf  4.wf 5.j. niemiecki - konwersacje  6.historia  7.j.polski

Środa

1. matematyka  2.j.polski 3.j. angielski  4.technika  5.historia 6.j.angielski - konwersacje  7.k. polonistyczne

Czwartek

1.religia / j. ang.  2.j.polski  3. informatyka  4.j. angielski  5.biologia  6. muzyka 7. plastyka

Piątek

1.j. niemiecki 2.j.angielski 3.wf  4.edukacja inter.  5. matematyka  6.j. polski  7.techniki uczenia się.

Klasa 6

Poniedziałek

1.j. niemiecki  2.matematyka 3. wf  4.wf  5.j.polski  6. j.angielski  7.historia

Wtorek

1.j. angielski.  2.biologia 3.j.polski 4.j. niemiecki - konwersacje  5.plastyka  6.geografia  7.historia

Środa

1.wf  2.matematka  3.j.polski  4.j. niemiecki  5.j.angielski  6.k. polonistyczne 7. technika

Czwartek

1.matematyka  2.j.angielski  3.religia  4.godz. wychowawcza  5.j.polski 6.informatyka  7.muzyka

Piątek

1.wf  2.matematyka  3.edukacja inter.  4.techniki uczenia się  5. j. polski  6.k. matematyczne  7.j. angielski - konwersacje

Klasa 7

Poniedziałek

1.matematyka  2.j. niemiecki  3.wf  4.wf 5.historia  6.j.polski  7.j.angielski

Wtorek

1.biologia  2.j. angielski  3.matematyka  4.chemia  5.historia  6.plastyka  7.geografia

Środa

1.wf  2.j.angielski  3.j.angielski 4.j. polski 5. matematyka  6.informatyka  7.muzyka

Czwartek

1.geografia  2. biologia  3.chemia  4.religia  5.matematyka  6.j.polski  7.fizyka

Piątek

1.wf  2.j.polski  3.j.niemiecki 4.j. angielski FCE  5.godz. wychowawcza  6.fizyka  7.j.polski

Klasa 8

Poniedziałek

1.WOS  2.j.polski  3.j. niemiecki  4.j.angielski  5.wf  6.historia  7.matematyka

Wtorek

1.godz. wychowawcza  2. matematyka  3.biologia  4.j.polski  5.wf  6.historia  7.chemia

Środa

1.EDB  2.j. niemiecki 3.matematyka  4. wf  5. wf  6.matematyka  - egzamin 7.j.angielski

Czwartek

1. chemia 2.religia  3.geografia  4.j.polski  5. informatyka  6.fizyka  7.j. polski - egzamin

Piątek

1.matematyka  2.j. angielki  3.j.polski  4.j.polski  5.j.angielski  6.WOS  7.fizyka