Szkoła 707- oferujemy więcej niż inni!

„Inspirujemy, rozwijamy, kształcimy…”

 • łączymy tradycyjne wartości z nowoczesnością i pasją
 • gwarantujemy innowacyjność w nauczaniu języków obcych (autorskie programy nauczania, certyfikaty językowe, projekty obcojęzyczne, imprez kulturowe)
 • ponadprzeciętne wyniki naszych uczniów w ogólnopolskim egzaminie  kończącym naukę w szkole podstawowej
 • przygotowujemy uczniów do Certyfikatu First Certificate in English (FCE) - w ramach zajęć organizujemy dwuletni kurs przygotowujący
 • szkoła tętniąca życiem pozwala łączyć naukę z zabawą (atrakcyjność zajęć, imprezy obcojęzyczne, wycieczki, projekty, warsztaty tematyczne, niesztampowe konkursy)
 • nauczyciele z pasją rozbudzają pasję w uczniach
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • gwarantujemy bezpieczeństwo i sprzyjające warunki nauki z dala od zgiełku i szumu wielkiego miasta
 • natychmiast reagujemy na zmieniające się okoliczności, np. wdrążając edukację zdalną na najwyższym poziomie już w ciągu pierwszego tygodnia od momentu zawieszenia zajęć stacjonarnych w marcu 2020r.
 • wykorzystujemy zdobyte doświadczenia w codziennej pracy, umożliwiając uczniom II etapu edukacji pozostającym w domach ze względu na  chorobę, udział w zajęciach w formie „wolnego słuchacza”

O szkole

Szkoła 707 oferuje swoim uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki i zabawy w mało licznych klasach. Kadra pedagogiczna to zespół ludzi z pasją, łączący młodzieńczy zapał z doświadczeniem i praktyką. Dostosowujemy swoje działania nie tylko do zmieniającej się rzeczywistości, ale przede wszystkim do potrzeb i umiejętności naszych uczniów. Nasi absolwenci są świetnie przygotowani do funkcjonowania w dalszych etapach edukacji, czego dowodem są ponadprzeciętne wyniki w egzaminach kończących szkołę podstawową oraz liczne certyfikaty językowe Cambridge. Doskonale wyposażone sale lekcyjne pozwalają nam rozbudzić w dzieciach pasję poznawania świata oraz zainspirować do dodatkowych działań. Jednolity strój szkolny (tzw. mundurki) pozwala dostrzec w rówieśniku to co najważniejsze.

Naszym uczniom oferujemy:

 • innowacyjną naukę języka angielskiego (6 godzin tygodniowo, wg autorskiego programu nauczania)
 • drugi język obcy (j. niemiecki) już od I klasy (2 godz. tygodniowo)
 • od klasy IV konwersacje w j. angielski i j. niemieckim
 • mało liczne klasy gwarantujące stały kontakt z nauczycielem i wysoki poziom bezpieczeństwa
 • sportowe zajęcia kierunkowane (na basenie, na stoku narciarskim)
 • rozwiniętą edukację artystyczną (warsztaty teatralne, plastyczne), matematyczną (koła zainteresowań) oraz językową (koło lingwistyczne, warsztaty teatralne w j. angielskim, konwersacje, edukacja interkulturowa)
 • weekendową działalność „Klubu Wędrowca” pod hasłem „W soboty nie ma nas w domu”
 • posiłki w czasie zajęć lekcyjnych (drugie śniadanie, obiad)
 • codzienną opiekę pedagogiczną gwarantującą intensywny rozwój od godz. 7:45 do 14:50
 • możliwość dowozu dzieci z Jeleniej Góry i okolic (za dodatkową opłatą)
 • (cyber)bezpieczeństwo - odkrywamy uroki zabaw i relacji bez telefonu

Szkoła 707 umożliwia uczniom pełne wykorzystanie swoich predyspozycji, wspierając ich wszechstronny rozwój. Spójne działania kadry pedagogicznej sprawiają, że nauka przynosi radość i wymierne efekty.

Nasze atuty:

 • sprawne połączenie nowoczesności i młodzieńczej pasji z tradycją i doświadczeniem
 • niezwykłe imprezy szkolne integrujące całą społeczność
 • systematycznie stosowane nowinki technologiczne
 • nowoczesna i atrakcyjna baza sportowa