Zapisy

Zapisy do Szkoły 707 odbywają się przez cały rok, w zależności od liczebności danego oddziału. Możliwe jest przeniesienie dziecka również w klasach starszych, także w czasie trwania roku szkolnego.

Drodzy Rodzice

z ogromną przyjemnością informujemy, iż w Szkole 707 od 1 lutego 2023r. rozpoczynają się zapisy na nowy rok szkolny 2023/2024.

Do klasy I zapraszamy dzieci urodzone w 2016, 2017 (które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne).

Przyjdź, zobacz i porozmawiaj z nami o nas!

Każdy zapis poprzedzony jest diagnozą oraz spotkaniem z dyrektorem Szkoły. Terminy spotkań i diagnoz prosimy ustalać telefonicznie, pod numerem: 883 358 140.

Zapisu ucznia do klas I-VIII dokonuje się na zasadach ogólnie przyjętych obowiązujących  w Szkole 707:

  • uczeń zapisywany do klas I-III jest przyjmowany na podstawie podania, diagnozy oraz opłaty wpisowej
  • uczeń zapisywany do klasy IV-VIII jest przyjmowany na podstawie podania, diagnozy, opłaty wpisowej oraz uzyskanego przez ucznia świadectwa szkolnego ukończenia poprzedniej klasy i ujętej w nim oceny ze sprawowania nie niższej niż dobra oraz średniej ocen z przedmiotów nie niższej niż 4.0,
  • diagnozę wstępną przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w obecności rodziców dziecka oraz dyrektora szkoły.