Finansowy wynik zbiórki

Zestawienie środków finansowych przekazanych w formie darowizny na rzecz Oskara Piątka

III Charytatywny Bieg Górski Biegnij dla Oskara 707m n. p. m.

- kwota zebrana tytułem darowizny w formie opłaty startowej - 9 680,00 zł

- kwota zebrana tytułem darowizny w formie zbiórki publicznej do puszek - 6 402,06 zł

- kwota zebrana tytułem darowizny w formie zbiórki publicznej do puszek po wymianie waluty (z euro na złotówki) - 149,77 zł

Razem kwota (suma) - 16 231,83 zł 

Cała kwota została przelana na konto Oskara w Fundacji.

Dziękujemy za udział i wspólną pomoc.