Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań w II półroczu 2023/2024:

4.04.2024r. - bieżące wyniki w nauczaniu, wycieczki szkolne, przekazanie umów na rok 2024/2025, wprowadzenie klasy III do II etapu edukacji.

9.05.2024r - roczne oceny proponowane.

Indywidualne konsultacje z wybranymi nauczycielami będą możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły  (mailowo bądź telefonicznie).  Zgłoszenia należy dokonać w terminie do wtorku poprzedzającego dane zebranie do godz. 15:00. Spotkania takie będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu, przekazanego Państwu w środę poprzedzającą zebranie.