Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań w I półroczu 2023/2024:

4 września 2023r.  godz. 9:00 - spotkanie związane z rozpoczęciem roku szkolnego;

14 września 2023r. - wprowadzenie klasy IV w drugi etap nauczania, spotkania organizacyjne, przedstawienie zasad oceniania, ustalenia klasowe;

26 października 2023r. - oceny bieżące;

30 listopada 2023r. - oceny proponowane na I półrocze 2023/2024;

11 stycznia 2024r. - zebranie podsumowujące I półrocze 2023/2024.

 

Indywidualne konsultacje z wybranymi nauczycielami będą możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły  (mailowo bądź telefonicznie).  Zgłoszenia należy dokonać w terminie do wtorku poprzedzającego dane zebranie do godz. 15:00. Spotkania takie będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu, przekazanego Państwu w środę poprzedzającą zebranie.