Zebrania z rodzicami

31.03.2022r. - wydanie umów na kolejny rok szkolny, spotkanie rodziców z klas III w sprawie wejścia w II etap edukacyjny, bieżące oceny.

12.05.2022r. - oceny proponowane.

Forma zebrań będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemicznej: informacje na ten temat będą Państwo otrzymywać na tydzień przez planowanym zebraniem przez dziennik elektroniczny.

Indywidualne konsultacje z wybranymi nauczycielami będą możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły (mailowo bądź telefonicznie). Spotkania takie będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu.