Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań w II półroczu 2022/2023:

30.03.2023r. - oceny bieżące, wprowadzenie uczniów klasy III w II etap edukacji, przekazanie umów na rok szkolny 2023/2024.

18.05.2023r. - zebranie w sprawie rocznych ocen proponowanych.

 

Indywidualne konsultacje z wybranymi nauczycielami będą możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły  (mailowo bądź telefonicznie).  Zgłoszenia należy dokonać w terminie do wtorku poprzedzającego dane zebranie do godz. 15:00. Spotkania takie będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu, przekazanego Państwu w środę poprzedzającą zebranie.