Zebrania z rodzicami

1 września 2022r. - stacjonarne spotkania z wychowawcami klas I-VIII, zakup stroju szkolnego, wybór klasowych rad rodziców, przekazanie dokumentacji, sprawy organizacyjne.

15 września 2022r.  - wprowadzenie uczniów kl. IV w drugi etap edukacji, spotkania z wychowawcami klas I-VIII (systemy oceniania, sposoby oceniania zachowania, sprawy organizacyjne), przekazanie informacji na temat egzaminu ósmoklasisty.

27 października 2022r. - oceny bieżące.

5 stycznia 2023r. - oceny proponowane w I półroczu 2022/2023.

9 lutego 2023r. - zebranie podsumowujące I półrocze 2022/2023.

 

Forma zebrań (zdalna bądź stacjonarna)  będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemicznej: informacje na ten temat będą Państwo otrzymywać na tydzień przez planowanym zebraniem przez dziennik elektroniczny.

Indywidualne konsultacje z wybranymi nauczycielami będą możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły (mailowo bądź telefonicznie). Spotkania takie będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu.