Szkolny zestaw podręczniki i materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707 2021/2022 II etap edukacji

klasa IV

1. Język polski

 • Język polski 4. Między nami. Podręcznik. A. Łuczak, A. Murdzek, GWO, 978-83-7420-933-5
 • Między nami – ćwiczenia wersja A 4/1 wydanie 2020; Między nami – ćwiczenia wersja A 4/2 wydanie 2020; A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban A. Łuczak, A. Murdzek,  GWO 9788381183796; 9788381183802.

2.  Język niemiecki   

 • Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. LektorKlett 978-83-8063-406-0
 • Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim. G. Motta, E. Książek – Kempa,E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania
 • Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej , LektorKlett 978-83-8063-409-1
 • Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania

3. Język angielski     

 • Starland 1 niewieloletni, Express Publishing, 9781471508332
 • Starland 1 Virginia Evans , Jenny Dooley  Workbook & Grammar; Express Publishing, 9788379731275.

4.  Muzyka  

 • Lekcja muzyki 4, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era, 978-83-267-3835-7.

5.  Historia  

 • Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski. „Wczoraj i dziś”. kl.4. Nowa edycja 2020-2022 Nowa Era 978-83-267-3922-4

6. Edukacja interkulturowa w j. angielskim 

 • Terry Jennings Geography Success starter Oxford Univeristy Presss wydanie brytyjskie

7. Przyroda                                                                              

 • Brygida Barnowska, Elżbieta Szedzianis, Robert Wers, Romana Woznik.   Przyroda mój mały świat. Podręcznik dla klasy czwartej. Wydawnictwo Wiking. 978-83-88323-97-3
 • Ilustrowany Atlas Przyrody Szkoła podstawowo IV-VI Wiking 978-83-88323-59-1
 • Przyroda mój mały świat. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej. Elżbieta, Szedzianis Robert Wers, Romana Wożnik. Wiking 978-83-88323-82-9

8. Matematyka

 • Matematyka z plusem, GWO, 978-83-8118-100-6
 • Matematyka z plusem.  Wersja A( trzy części) GWO, 978-83-7420-526-9; 978-83-7420-527-6; 978-83-7420-525-2

9. Informatyka  

 • G.Koba Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.Klasa 4. Migra, 978-83-942664-5-5.

10. Technika     

 •  M.Czuj Technika klasa 4Wydawnictwo  MAC, 978-83-8101-014-9
 •  M.Czuj Technika. Zeszyt ćwiczeń klasa 4   Wydawnictwo MAC             978-83-8108-015-6

11. Religia        

 • Miejsce pełne BOGactw ks. K. Mielnicki, E. Kondrak.   Jedność. 978-83-7660-591-3                                                          

12. Plastyka      

 • PLASTYKA 4 S. K. Stopczyk ,B. Neubart. WSiP,978-83-02-16726-3.

                                                                                             

klasa V

1. Język polski   

 • A. Łuczak, A. Murdze  Język polski 5. Między nami. GWO 978-83-8118-163-1
 • A. Łuczak, A. Murdzek Między nami. Szkoła Podstawowa ćwiczenia cz. 1 978-83-8118-165-5
 • A.Łuczak, A. Murdzek  Między nami. Szkoła Podstawowa ćwiczenia cz. 2 978-83-8118-166-2

2. Język niemiecki          

 • Wir smart 2. Język niemiecki dla klas V szkoły podstawowej. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania , LektorKlett   978-83-8063-582-1
 • Ćwiczenia- Wir smart 2. Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim.
 • G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania, LektorKlett 978-83-8063-584-5

3. Język angielski

 •  Starland 2, Virginia Evans Jenny Dooley niewieloletni,    Express Publishing  978-83-7973-088-9
 •  Starland 2 Workbook & Grammar,      Virginia Evans , Jenny Dooley,  Express Publishing  978-83-7973-128-2                           

4. Historia        

 • „Wczoraj i dziś” kl.5. Nowa edycja 2021-2023 Grzegorz Wojciechowski , Nowa Era, 978-83-267-4096-1                                                              

5. Edukacja interkulturowa w j. angielskim 

Terry Jennings Geography Success 1  Oxford University Press  wydanie brytyjskie

6. Biologia       

 • Marian Stękas i in. Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa Era, 978-83-267-3284-3
 • Jolanta Holeczek i in. Nowa Era, Puls życia 5 ćwiczenia. 978-83-267-3334-5

7. Geografia     

 • Podręcznik - Robert Wers Geografia 5 Krajobrazy Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, Wiking, 978-83-66046-05-4 + atlas z ubiegłego roku
 • Geografia 5 Krajobrazy. Zeszyt ćwiczeń dla klasy  piątej szkoły podstawowej.Robert Wers, Wiking, 978-83-66046-06-1

8. Muzyka        

 • Lekcja muzyki 5  Monika Gromek, Grażyna Kilbach , Nowa Era , 9788326733192.

9. Matematyka 

 •  Podręcznik. Matematyka z plusem, GWO,   978-83-8118-111-2
 •  Ćwiczenia. Matematyka z plusem.  Wersja A (trzy części) GWO 978-83-8118-115-0;  978-83-8118-113-6; 978-83-8118-114-3.

10. Informatyka

 • M.Koba: Teraz bajty. Klasa V. Informatyka dla szkoły podstawowej. Migra,   978-83-953551-3-4.

11. Technika     

 • M.Czuj: Technika klasa 5, MAC,  978-83-8108-359-1.

12. Religia        

 • Podręcznik - Bóg szuka człowieka,  s. B. Zawiślak, ks.dr m. Wojtasik, św. Wojciech, 978-83-8065-0 13.

13. Plastyka      

 •  PLASTYKA 5,  S. K. Stopczyk , B. Neubart, J.Chołaścińska ,K.Janus-Borkowska, WsiP, 978-83-02-17466-7

 

klasa VI

1. Język polski   

 • Język polski 6. Między nami. Podręcznik- A. Łuczak, A. Murdzek, GWO, 9788381182645
 • Między nami, język polski 6. Zeszyt ćwiczeń, wersja A, część 1, 9788381182669;  Między nami, język polski 6. Zeszyt ćwiczeń, wersja A, część 2, 9788381182676. A. Łuczak, A. Murdzek.

2. Język angielski

 • Starland 3Virginia Evans, Jenny Dooley niewieloletni, Express Publishing, 9788379730896
 • Starland 3 Workbook & Grammar, Virginia Evans , Jenny Dooley. Express Publishing, 978-18-497-4950-3

3. Język niemiecki          

 • Wir smart 3. Język niemiecki dla klas VI szkoły podstawowej - podręcznik. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania. LektorKlett,  978-83-8063-877-8.
 • Wir smart 3. Język niemiecki dla klasy VI szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania. LektorKlett, 978-83-8063-878-5.

4. Historia        

 • ”Wczoraj i dziś”. kl.6.    Podręcznik - Bogumiła Olszewska, Wiesława Sudryk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski.
 • Nowa Era, 978-83-267-3631-5.

 5. Edukacja interkulturowa w j. angielskim

 • Terry Jennings, Geography Success 2, Oxford Univeristy Press   wydanie brytyjskie.

6. Muzyka        

 • Lekcja muzyki 6, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era, 9788326735691.

7. Plastyka        

 •  PLASTYKA 6 - S. K. Stopczyk , B. Neubart ,K.Janus-Borkowska. WsiP. 978-83-02-18072-9.

8. Geografia     

 • Europa 6 Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Robert Wers, Wiking, 978-83-66046-19-1 + atlas z ubiegłego roku
 • Europa 6. Zeszyt ćwiczeń do klasy  szóstej szkoły podstawowej, Robert Wers. Wiking. 978-83-66046-23-8.

9. Biologia        

 • Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Joanna Stawarz. Nowa Era 978-83-267-3578-3           
 • Puls życia – ćwiczenia 6. Magdalena Fiałkowska-Kołek i in. Nowa Era, 978-83-267-3633-9.

 10. Matematyka

 • Matematyka z plusem, GWO, 978-83-8118-211-9
 • Ćwiczenia. Matematyka z plusem.  Wersja A( trzy części), GWO, 978-83-8118-215-7; 978-83-8118-214-0; 978-83-8118-2013-3.

11. Informatyka

 • Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Teraz bajty,  G.Koba, Migra. 978-83-953551-3-4.

12. Technika     

 • Technika klasa 6,  M.Czuj, MAC, 978-83-8108-533-5.

13. Religia        

 • Podręcznik - Wierzę w Kościół,   ks,prof. J. Szpet, D. Jackowiak. Św. Wojciech; 978-83-7516-560-9.

                                               

klasa VII

1. Język polski   

 •  Język polski 7. Między nami. Podręcznik     A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka, GWO. 978-83-7420-737-9.
 •  Ćwiczenia - A. Łuczak, E. Prylińska
 •  Język polski. Między nami. Zeszyt  ćwiczeń cz. 1  i 2 wersja A,   A. Łuczak, E. Prylińska, GWO. 978-83-7420-738-6; 978-83-7420-739-3.

  2. Język niemiecki        

 • Wir smart 4. Język niemiecki dla klas VII szkoły podstawowej. Podręcznik. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania,  LektorKlett,          978-83-8063-407-7
 • Wir smart 4. Język niemiecki dla klasy VII szkoły podstawowej.  Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim. G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania, LektorKlett, 978-83-8165-154-7.

3. Język angielski

 • Podręcznik Matura Focus 2 niewieloletni,  Daniel Brayshaw , Sue Kay , Vaughan Jones , Bartosz Michałowski, Pearson, 978-83-7600-690-1.
 • Matura Focus 2 Workbook,  Daniel Brayshaw Sue Kay , Vaughan Jones , Bartosz Michałowski, Pearson, 978-8-3760-0819-6.

4. Historia        

 •  ”Wczoraj i dziś”. kl.7. Nowa edycja 2020-2022, Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Nowa Era, 978-83-267-3924-8.

5. Geografia     

 •  Polska 7 Podręcznik dla klasy siódmej. Geografia, Edward Dudek, Jan Wójcik, Robert Wers
 •  Atlas Geograficzny klasa 7-8, Roman Nowacki, Robert Wers, Jarosław Sikorski, Wiking, 978—83-88323—99-7
 •  Ćwiczenia - Polska 7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej Edward Dudek, Robert Wers, Wiking; 978-83-88323-88-1          

6. Muzyka        

 •  Lekcja muzyki 7, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era, 9788326739347.

7. Matematyka 

 •  Podręcznik. Matematyka z plusem. GWO. 978-83-7420-939-7
 •  Ćwiczenia - Matematyka  Podręcznik. Matematyka z plusem, GWO, 978-83-7420-939-7.

8. Informatyka  

 •  Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej.Klasa VII,  G.Koba, Migra. 978-83-953551-4-1.

9. Biologia        

 • Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy siódmej   szkoły podstawowej, Małgorzata Jefimow, Nowa Era,  978-83-267-3930-9                                                                                                                          
 • Puls życia 7.   ćwiczenia - Jolanta Holeczek i in.,  Nowa Era, 978-83-267-3931-6 

10. Chemia       

 • Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik i in. Nowa Era  978-83-267-3796-1.                                                                                                                        
 • Chemia nowej ery 7.  ćwiczenia -  Kulawik i in. Nowa Era.                                                                                                                       

11. Fizyka         

 •  Spotkania z fizyką.  Podręcznik - Grażyna Francuz-Ornat i in.   Nowa Era, 978-83-267-3131-0
 •  Ćwiczenia - Spotkania z fizyką 7, Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, Nowa Era, 978-83-267-3951-6.

12. Edukacja interkulturowa w j. angielskim

 •  Terry Jennings  Geography Success 3;Oxford Univeristy Press; wydanie brytyjskie.

13. Religia        

 • Spotkanie ze Słowem,   ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, św. Wojciech, 978-83-8065-139-5.

14. Plastyka      

 •  PLASTYKA 7, podręcznik - S. K. Stopczyk ,B. Neubart, J.Chołaścińska, WsiP, 978-83-02-16730-0.


Klasa VIII

 1. Język polski   

 • Język polski 8. Między nami. Podręcznik A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska, GWO, 978-83-8118-168-6.
 • Między nami. Ćwiczenia, część 1 i 2 wersja A.  A. Łuczak, E. Prylińska, GWO, 9788381181709; 978-83-8118-171-6.

2. Język niemiecki          

 • Wir smart 5. Język niemiecki dla klas VIII szkoły podstawowej. Podręcznik.G. Motta, E. Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A. Kubicka, B. Kania, LektorKlett, 978-83-8063-667-5.
 • Wir smart 5. Język niemiecki dla klasy VIII szkoły podstawowej. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym komponentem uczniowskim.G. Motta, E. Książek – Kempa, E. WieszczeczyńskaA. Kubicka, B. Kania. LektorKlett. 978-83-8063-786-3.

3. Język angielski

 • Podręcznik - Matura Focus 4 niewieloletni, Sue Kay , Vaughan Jones , Beata Trapnell , D. Russell, Pearson, 978-83-7882-044-4.
 • Matura Focus 4 Workbook, Sue Kay , Vaughan Jones , Beata Trapnell , D. Russell. Pearson, 978-83-7882-048-2.

4. Historia        

 • ”Wczoraj i dziś”. Kl.8     Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska. Nowa Era. 978-83-267-3301-7.

5. Geografia     

 • Świat  8 Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Edward Dudek, Robert Wers, Wiking, 978-83-66046-00-9. +atlas z ubiegłego roku
 • Świat  8 - Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Edward Dudek Robert Wers, Wiking, 978-83-66046-07-8.

6. Wiedza o społeczeństwie        

 • Podręcznik- Dziś i jutro, I.Janicka, A.Janicki , Nowa Era, 978-83-26731-04-4.

7. Matematyka 

 • Podręcznik. Matematyka z plusem, GWO, 978-83-7420-963-2.
 • Zbiór zadań. Matematyka z plusem 8.  J. Lech, M. Braun, M. Piskarski , GWO, 978-83-7420-967-0.

8. Informatyka  

 • Podręcznik - G.Koba. Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Migra , 978-83-942664-9-3.

9. Biologia        

 • Puls życia Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Beata Sągin i in.Nowa Era 844/4/2021/z1
 • ćwiczenia Puls życia 8, Jolanta Holeczek i in. Nowa Era.

10. Chemia       

 • Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Jan Kulawik i in. Nowa Era  978-83-267-4039-8.
 • Chemia nowej ery, ćwiczenia 8.  Małgorzata Młyńska i in. Nowa Era.

11. Fizyka         

 • Spotkania z fizyką 8. Grażyna Francuz-Ornat i in., Nowa Era, 978-83-267-3304-8
 • Spotkania z fizyką 8, Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, Nowa Era, 978-83-267-3305-5.

12. Edukacja interkulturowa w j. angielskim

 • Terry  Jennings: Geography Success 4, Oxford Univeristy Press , wydanie brytyjskie.

13. Religia        

 • Aby nie ustać w drodze, św. Wojciech, 978-83-8065-246-0.

14. Edukacja dla bezpieczeństwa  

 • Żyję i działam bezpiecznie.  Jarosław Słoma, Nowa Era, 978-83-267-3064-1.