Materiały do plastyki klas IV - VII


Klasa IV – materiały do plastyki:

 • Farby plakatowe lub akrylowe pędzle
 • Pastele olejne i suche
 • Kredki świecowe
 • tusz czarny
 • 2 arkusze papieru ściernego o dowolnej ziarnistości i kolorystyce, format A4
 • Ołówki miękkie
 • Czarny flamaster
 • Plastelina lub glina
 • Bloki techniczne: 1 kolorowy i 1 biały w formacie A 3, 1 biały w formacie A3Klej,
 • nożyczki
 • Czarno białe gazety


Klasa V – materiały do plastyki:

 • Czarny flamaster
 • Kalka techniczna
 • Farby plakatowe lub akrylowe pędzle
 • Pastele olejne i suche
 • tusz czarny
 • 2 arkusze papieru ściernego o dowolnej ziarnistości i kolorystyce, format A4
 • Ołówki miękkie
 • Plastelina lub glina
 • Bloki techniczne: 1 kolorowy i 1 biały w formacie A 3, 1 biały w formacie A3
 • Klej, nożyczki
 • Czarno białe gazety


Klasa VI – materiały do plastyki:

 • Czarny flamaster
 • Kalka techniczna
 • Farby plakatowe lub akrylowe, pędzle
 • Pastele olejne i suche
 • tusz czarny
 • 2 arkusze papieru ściernego o dowolnej ziarnistości i kolorystyce, format A4
 • Ołówki miękkie
 • Plastelina lub glina
 • Bloki techniczne: 1 kolorowy i 1 biały w formacie A 3, 1 biały w formacie A3
 • Klej, nożyczki
 • Czarno białe gazety
 • Folia aluminiowa spożywcza


Klasa VII – materiały do plastyki:

 • Czarny flamaster
 • Kalka techniczna
 • Farby plakatowe lub akrylowe, pędzle
 • Pastele olejne i suche
 • tusz czarny
 • 2 arkusze papieru ściernego o dowolnej ziarnistości i kolorystyce, format A4
 • Ołówki miękkie
 • Plastelina lub glina
 • Bloki techniczne: 1 kolorowy i 1 biały w formacie A 3, 1 biały w formacie A3
 • Klej, nożyczki
 • Czarno białe gazety