Wyniki FCE w sesji 2022

Informujemy, że tegoroczni absolwenci, którzy podchodzili, po kursie przygotowującym, do First Certificate in English (FCE) mogą już sprawdzić swoje wyniki.  Centrum Egzaminacyjne we Wrocławiu udostępniło je na indywidualnych kontach uczniów.

Serdecznie gratulujemy wyników. 100% zdawalność to powód do dumy.

Więcej o FCE: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge/poziom/first

Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2022 kolejne klasy (VII i VIII) rozpoczynają kurs przygotowujący do tego egzaminu.