Rozpoczęcie zajęć na stoku narciarskim.

Informujemy, że od 17.01.2022r. na stoku "Pod Wangiem" realizowane będą zajęcia wychowania fizycznego. Szczegóły zamieszczono w dzienniku elektronicznym.