Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Przypominamy, że wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 8 lipca w godzinach 10:00-11:00 w sekretariacie szkoły.