Oferta edukacyjna

„Los sprzyja umysłom dobrze przygotowanym”
Ludwik Pasteur

Szkoła 707 w Karpaczu, ośmioletnia szkoła podstawowa,  stawia uczniom wysokie wymagania, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, tworząc przyjazną atmosferę. Sprzyja temu mała społeczność szkolna chroniąca przed zagrożeniami współczesnego świata i komfort nauki w mało licznych klasach (do 12-18 osób). Różnorodność form poszerzania i rozwijania kompetencji językowych przez uczniów pozwala dotrzeć z ofertą do dzieci o różnych zainteresowaniach.


Naszym uczniom oferujemy:


Dostosowujemy swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości