Organizacja pracy sekretariatu

Szanowni Państowo,

w okresie edukacji zdalnej uległa zmianie organizacja pracy sekretariatu. Jeśli zaistnieje potrzeba i będziecie Państwo chcieli osobiście skontaktować się z sekretariatem bądź dyrektorem, konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania drogą  telefoniczną (w celu ustalenia dokładnego terminu i godziny Państwa przyjazdu).