Egzamin ósmoklasisty - wytyczne dla zdjacych

Wytyczne dla zdających

Egzamin Ósmoklasisty

16-18.06.2020r.

Poza standardowymi wytycznymi, przekazanymi uczniom w kwietniu 2020r. wprowadza się następujące regulacje związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19.

nr dziennika

godzina

1

8:10

2

8:15

3

8:20

4

8:25

5

8:30

6

8:35

7

8:40

8

8:45

 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

Po opuszczeniu sali przez wszystkich uczniów (za wyjątkiem osoby, która pozostaje do momentu zamknięcia koper bezpiecznych) rozpoczyna się procedura pakowania prac uczniów.