zajęcia klas I-III od 25 maja

Szanowni rodzice,

po zebraniu i analizie Państwa deklaracji informujemy, że klasy edukacji wczesnoszkolnej od 25 maja pozostają w systemie edukacji zdlanej, za pośrednictwem aplikacji Teams, wg ustalonego wcześniej harmonogramu.