podział przedmiotów

 

lekcje on-line

 

praca za pośrednictwem skrzynek mailowych

edukacja wczesnoszkolna

religia

j. angielski

plastyka

j. niemiecki

technika

geografia

muzyka

przyroda

 

polski

 

matematyka

 

biologia

 

chemia

 

fizyka

 

edukacja interkulturowa

 

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

informatyka

 

wychowanie fizyczne