Turniej piłki ręcznej chłopców.

Reprezentacja chłopców klas 4-6 brała udział w powiatowym turnieju

piłki ręcznej,który odbył się w SP Jeżów Sudecki.Uczniowie dzielnie 

rywalizowali z zespołami ośmiu innych szkół.Ostatecznie zajęliśmy

6 miejsce.Gratulujemy sportowej postawy.

KJ.