Podziękowania

Szanowni Rodzice,

piątkowa uroczystość pasowania na ucznia była wyjątkowa nie tylko dla pierwszoklasistów, ich wychowawcy i rodzin. Była to pierwsza uroczystość w trakcie której pojawił się sztandar Szkoły 707. Dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu w Szkole pojawił się najważniejszy jej symbol, potwierdzający historię i osiągnięcia całej społeczności szkolnej. Jest on namacalnym dowodem założeń, z których wyrasta Szkoła 707 i kierunku w którym podążamy. Michał, tegoroczny chorąży, dosłownie odczuł wagę tego wydarzenia:)

Ogromne podziękowania i ukłony składamy na ręce Prezydium Rady Rodziców: Pani Małgorzaty, Pana Tomasza i Pana Bartosza - dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu realizacja tego projektu była możliwa. Dziękuję za wsparcie, wytrwałość a przede wszystkim zrozumienie jak istotne było to przedsięwzięcie.