Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

 

Wyszukiwarka

Edukacja ekologiczna

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

W czwartek 20 września w ramach edukacji ekologicznej uczniowie klasy 7 i 8 zwiedzali Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Kostrzycy. Tu przywożone są odpady komunalne zarówno segregowane, jak i zmieszane z naszych gospodarstw domowych. Wstępnych informacji o zakładzie wysłuchaliśmy stojąc na jednej z dwóch wag elektronicznych (masa grupy w układzie SI wyniosła około 1000 kg), średnia  50 kg/osoba - niezły wynik!

Następnie pokazano nam wstępne sortowania niby segregowanych odpadów (wygląda na to, że nie jesteśmy dość staranni w selektywnej zbiórce. Ta część odpadów wymaga „poprawki”.

Przetwarzanie selektywne odpadów zielonych i innych bioodpadów wykonuje się tu dość skutecznie, choć powstały „kompost” nie nadaje się do upraw rolniczych, jest wykorzystany na miejscu do tzw. rekultywacji wysypiska. Tak zwany odciek, czyli część płynną odprowadza się  do oczyszczalni w Mysłakowicach. Można to nazwać utylizacją z odzyskiem.

Odpady różne przechodzą kilka etapów segregacji mechanicznej na sitach bębnowych o różnych rozmiarach oczek. Widzieliśmy tu ludzi pracujących, może nie dość ciężko ale bez masek w szczególnie „złowonnej” atmosferze.

Resztę śmieci, niestety nie  utylizuje się na miejscu ale sprasowane i belowane wywozi gdzieś dalej.

Widzieliśmy też rozdrobnione (do ok. 2cm) dość czyste odpady różnych plastików, to jest wywożone do firm produkujących tworzywa sztuczne np. meble ogrodowe, a po dokładniejszym oczyszczeniu np. polar. Problem w tym, że pozostałe odpady, z którymi „nie wiadomo co zrobić” trafiają po prostu na wysypisko zamiast do dalszego procesu, w którym otrzymuje się ciepło, a do atmosfery odprowadza tylko parę wodną i dwutlenek węgla.

W bardziej cywilizowanych krajach tak się to odbywa już od kilkudziesięciu lat. Szkoda, że nie u nas.

 

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com