Zbiórka zużytych baterii - podsumowanie

Chcielibyśmy bardzo podziękować uczniom oraz ich rodzicom za udział w zbiórce zużytych baterii. W tym roku szkolnym zebraliśmy 97,7 kg. Baterie zostały przekazane do Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Klasy, które zebrały największa ilość baterii zostaną nagrodzone 
Oto wyniki zbiórki dla poszczególnych klas:
I miejsce: klasa IIIa – 29 kg
II miejsce: klasa IV – 23,5 kg
III miejsce: IIb – 15 kg
klasa VI – 9,5 kg
klasa IIIb – 8,5 kg
klasa I – 8 kg
klasa IIa – 2,6 kg
klasa V – 1,6 kg
Zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce w przyszłym roku szkolnym.

 

A.W.