Klub Wędrowca zaparsza na wycieczkę

Szkolny Turystyczno – Krajoznawczy Klub Wędrowca grupy starszej zaprasza na drugą w tym roku szkolnym wycieczkę. 30.09.2017 o godz. 9.00 spotykamy się przy Zamku w Karpnikach, skąd przez Szwajcarkę idziemy do Pałaców: Bobrów, Wojanów, Łomnica. Na trasie ognisko otwierające sezon wycieczek grupy starszej 2017/2018. 

Z turystycznym pozdrowieniem Wędrowcy.