Kurs przygotowujący do FCE

Informujemy, że od roku szkolnego 2022/2023 Szkoła 707 wdraża kurs przygotowujący uczniów klas VII i VIII do międzynarodowego egzaminu FCE (zwanego potocznie "First").

Egzamin ten (na poziomie B2) pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Kiedy przygotować się do FCE? 

Jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.