Zajęcia z kodowania robotów Photon.

Na zajęciach z informatyki w klasie 7, uczniowie kodowali roboty Photon. Roboty pozyskane w ramach programu MEiN Laboratoria Przyszłości.

#laboratoriaprzyszlosci

#laboratoriaprzyszłości

@LaboratoriaPrzyszłosci