Koła zainteresowań

Klub Wędrowca

Warsztaty teatralne

Warsztaty plastyczne

Warsztaty aktywności twórczej

Koło matematyczne

Koło polonistyczne

Koło historyczne