Koło matenatyczne

Zapraszamy na zajęcia koła matematycznego w klasach drugich i trzecich. Są one adresowane do uczniów uzdolnionych matematycznie.
Będą one polegały na utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazywaniu w atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.
Celem pracy koła matematycznego jest wdrożenie  uczniów  do  samodzielnego,  logicznego  myślenia, a także  rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Ważne jest także przygotowywanie do dalszej edukacji matematycznej. Nasi uczniowie będą również uczestniczyć w  konkursach  matematycznych .
Już dziś życzymy sukcesów!