Plan wycieczek 2013/2014 - grupa starsza

GRUPA STARSZA

PAŹDZIERNIK 05.10.2013 – Wycieczka ze Staniszowa na Witoszę i szlakiem żółtym do Mysłakowic-zwiedzanie Domu Tyrolskiego, poznanie historii pałacu i kościoła. (5 pkt.)

LISTOPAD 16.11.2013 – Wycieczka niebieskim szlakiem z Przełęczy Komarnickiej na Przełęcz Widok (nieczynna kopalnia) przez Podgórki (kościół, pałac, zabudowania szachulcowe ), poszukiwania Jaskini Walońskiej, powrót żółtym na Przełęcz Komarnicką (5 pkt.)

MAJ 10.05.2014 – wycieczka z Okraju żółtym szlakiem do Simovych Chałup, dalej przez Spalony Mlyn i Kostelec do Przełęczy Okraj (5 pkt.)

CZERWIEC 07.06.2014 - wycieczka z parkingu w Kowarach Górnych czarnym szlakiem przez Jedlickie Kaskady, Żółtą Drogą, żółtym szlakiem do Przełęczy Kowarskiej, dalej Drogą Głodu i tunelem nieczynnym do Kowar(5 pkt.)