W Królestwie Sprytu - regulamin

 

REGULAMIN CAŁOROCZNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„W KRÓLESTWIE SPRYTU”

 

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu Szkoły 707.

2.      Konkurs trwa cały rok szkolny – od września 2017 do czerwca 2018.

3.      W ramach konkursu uczniowie mają do rozwiązania 10 zagadek logicznych.

4.      Jedna zagadka przypada na jeden miesiąc.

5.      Zagadki dostępne będą w gazetce ściennej „kącik matematyki”, a także na stronie internetowej szkoły 707 w zakładce „dla uczniów”.

6.      Treści zagadek będą publikowane do 5 dnia każdego miesiąca. Od tego dnia uczniowie mają czas na rozwiązanie zagadki i przyniesienie do nauczyciela matematyki pisemnego rozwiązania do 25 dnia każdego miesiąca (we wrześniu do 29). Po tym dniu odpowiedzi nie będą przyjmowane, a rozwiązanie zagadki pojawi się w gazetce ściennej i na stronie internetowej.

7.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2018.