Doradztwo zawodowe

 
 
1. Informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 
2. Świat zawodow
3. Kalkulator punktów rekrutacyjnych 
4. Szkoły ponadpodstawowe w Jeleniej Górze
5. Mapa Karier