Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w I półroczu 2020/2021:

wybór klasowych rad rodziców, pozyskanie zgód i upoważnień, przekazanie dokumentacji, spotkanie z kierowcami busów, wybór prezydium rady rodziców;

zapoznanie z zasadami oceniania, statutem, priorytetami na rok szkolny 2020/2021,  omówienie zasad współpracy oraz funkcjonowania dziennika elektronicznego;

bieżące wyniki w nauce;

oceny proponowane w I półroczu 2020/2021;

podsumowanie I półrocza 2020/2021;

Forma oraz godziny spotkań podawane będą na tydzień przed zebraniem na podstawie bieżących zaleceń i procedur.