Płatności


BZ WBK S.A. I Oddział Karpacz Nr 23 1090 1926 0000 0005 1410 6219
z dopiskiem: Szkoła 707 czesne za miesiąc , imię i nazwisko ucznia.

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Opłata wynosi 320 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie w sekretariacie szkoły do 11 października 2019r.