Covid-19

Procedury Covid-19 

Zmiany w Ragulaminie funkcjonowania Szkoły 707

Regulamin organizacji zajęć Covid-19

Szkolny Regulamin Wykorzystania narzędzia komunikacji zdalnej w edukacji stacjonarnej.