Covid-19

Procedury Covid-19  od 17.05.2021

Regulamin organizacji zajęć Covid-19  od 17.05.2021

Szkolny Regulamin Wykorzystania narzędzia komunikacji zdalnej w edukacji stacjonarnej.